Det behövs ett läslyft i Dalarna

Vi behöver bejaka lusten till läsning. Såväl hos barnen som hos de vuxna. När vi läser får vi ett större ordförråd, bättre läsförmåga och vår fantasi stimuleras. Böckerna och berättelserna öppnar upp världar för oss, får oss att förstå oss själva, andra och omvärlden.

Språket har en viktig roll i att överbrygga klassklyftor och utjämna sociala orättvisor. Utan tillgång till språk riskerar en människa att ställas utanför samhället. Demokratin urholkas ju färre som läser och ju färre som håller sig nyfikna på livet, människorna och det komplexa i vår värld.

För att barn ska bli läsare krävs det att det finns böcker i deras närhet. Och, att det finns vuxna i deras närhet som läser, vuxna som visar att läsning är roligt, spännande och en helt nödvändig del av livet. Biblioteken når många med sina läsfrämjande aktiviteter, men för att ännu fler ska nås och bli läsare behöver vi hjälpas åt att lyfta boken och läsandet i alla dess former.

I Ett Läslyft för Dalarna lyfter vi lustläsningen och samverkan. Samverkan är den näring som kan få fler frön till läsfrämjande att spira. Genom att uppmuntra till samarbete mellan bibliotek och folkbildning, frivilligorganisationer och föreningsliv,  kan vi göra läsningen och litteraturen mer tillgänglig. Genom att arbeta tillsammans, kan vi nå längre, hitta nya vägar och – dessutom – lära nytt.