Äldre läser för allas barnbarn i Säter och Vansbro

Pensionärer som kommer till förskolan varje vecka och läser högt för barnen. Äldre läser för allas barnbarn är verkligen en fenomenal grej, världens bästa upplägg. Det är win-win i kvadrat.

Äldre läser för allas barnbarn startade i Dalarna 2012 som projekt för att öka lusten till läsning och böcker och samtidigt skapa mötesplatser mellan barn och gamla. Målet var att bygga ett kontaktnät mellan biblioteket, studieförbund och förskolorna samt pensionärsorganisationerna i en kommun. Att äldre människor är viktiga, för barnen och hela samhället, är också något som verksamheten illustrerar.

I takt med att läsförståelsen sjunker bland barn, blir vårt samhälle allt mer ålderssegregerat. Många barn har sina äldre släktingar på annan ort och vi träffas generellt allt mindre över generationsgränserna. Barngrupperna inom förskolan har också ökat i storlek, och det blir svårt för personalen att få tid och ro för lässtunderna. Med Äldre läser för allas barnbarn får barnen vara med om en lugn högläsningsstund där de tillsammans får tid att samtala om det de läser, med varann och med en vuxen.

Illustration: Lisskulla Berg

Kort ser upplägget för Äldre läser ut såhär: biblioteket i en kommun kommer överens med en eller flera förskolor att söka frivilliga äldre personer som högläsare. Tillsammans med ett studieförbund ordnar biblioteket med ett antal träffar för högläsarna, av studiecirkelform, där de frivilliga dels får en introduktion, fortbildning och möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter. Varje förskola får “sin”/”sina” egna högläsare: det är alltså samma person/personer som besöker barnen, vilket ofta sker 1 gång/vecka. Det gör det tryggt för barnen, personalen och högläsaren. Vid varje läsning på förskolan väljer personalen ut ett mindre antal barn som får delta. För samtalet och läsron är det viktigt att gruppen inte är för stor.

Genom Ett läslyft för Dalarna har Äldre läser för allas barnbarn dragit igång i Vansbro. Där var det inför starten 2018 stor tillströmning av frivilliga när biblioteket sökte högläsare till förskolorna och dagbarnvårdarna och nästan alla förskolorna nappade på idén. Under projekttiden har högläsarna träffats vid fyra tillfällen och utbytt erfarenheter, fått och gett boktips på bra högläsningslitteratur och haft en talpedagog på besök.

I Säter är man i startgroparna efter att ha fått beviljat ansökan i maj 2019. Där är det Studieförbundet Vuxenskolan som samarbetar med biblioteket kring högläsarträffarna.

Äldre läser för allas barnbarn är en del av den rikstäckande verksamheten Allas barnbarn . I Dalarna är det Skådebanan i Dalarna som samverkar med aktörerna i respektive kommun. Sedan tidigare finns verksamheten i Avesta, Borlänge, Falun, Hedemora, Ludvika, Leksand, Mora, Orsa och Rättvik.

För mer information: Suzanne Lazar