Fantastikens månad i Avesta

November. Mörk, blåsig, kall. Och en helt perfekt månad för att sitta inne och läsa och skriva fantasy!

Sedan några år finns Läslovet som etablerat begrepp för höstlovet som varje år infaller vecka 44 i november. Spelföreningen Sverok tar en större tugga och utnämner hela månaden till Fantastikens månad, och ordnar då bland annat en novelltävling med ett särskilt tema varje år.

Biblioteket i Avesta hade länge velat göra något nytt och relevant för kommunens ungdomar. Med stöd och utgångspunkt i biblioteksplanen och med inspiration från Sverok föddes projektet Fantastikens månad på Avesta bibliotek.

Ur Avesta biblioteks biblioteksplan

  • Folkbiblioteken samverkar med många olika aktörer, för att kunna erbjuda fler aktiviteter för alla, och särskilt för unga, med inriktning på läsning och skönlitteratur.
  • Folkbiblioteken samverkar med andra verksamheter inom resultatenheten, för att främja gränsöverskridande kulturuttryck med utgångspunkt i skönlitteratur och berättelser.

Fantasy är en populär genre bland barn och unga, skriver Avesta bibliotek i sin projektansökan, och inom det utvidgade begreppet fantastik ryms en ungdomskultur som är kreativ och nyskapande. Biblioteket vill kunna ge den här målgruppen en möjlighet att utöva och utveckla sitt intresse, och med läslyftsprojektet lade man under en månads tid krutet på fantasy, barn och ungdomar och skrivande.

Helgen innan Läslovet i v. 44 arrangerades AvestaCon, ett stort konvent för spelintresserade. Arrangörer var Arcon (en lokal underavdelning till Sverok) i samarbete med kommunens kultursamordnare. Med sitt fantasytema ville projektet strategiskt knyta an till konventet och låta hela Läslovet genomsyras av fantasy. 2017 hade biblioteket arrangerat en Harry Potter-träff och det ville man nu utöka med fantasyträffar på alla fyra biblioteken i kommunen.

Det var för att arrangera en skrivarworkshop kring Sveroks novelltävling som Avesta bibliotek tillsammans med Arcon och kultursamordnaren sökte bidrag från Ett läslyft för Dalarna. Författaren och läraren Pär Sahlin anlitades och man planerade tillsammans tre workshoptillfällen då man riktade sig till ungdomar mellan 12 och 18 år.

Att nå ut till och engagera ungdomar är något som av biblioteken själva ofta beskrivs som av de största utmaningarna. Att finna vägen till de skrivintresserade ungdomarna i Avesta visade sig även vara svårt trots goda kommunikationskanaler och kontakt med skolorna i kommunen. Genom att rikta sig bredare och även bjuda in yngre barn till workshopen kunde en skrivargrupp ändå bli till. Och resultatet? Fem deltagare skrev och skickade in sin fantasynovell till Sveroks tävling!

Här kan du läsa de fem novellerna