Gestaltande berättande i Malung

Tillsammans med Rädda Barnen i Malung sökte Malungs bibliotek bidrag i början av 2018 för att med gruppen Killzon genomföra ett poesiprojekt. Gruppen vänder sig till alla killar men genom projektet vill man främst nå de i åldern 13-21 och med annat modersmål än svenska, de ensamkommande unga som kommit till kommunen.

Syftet med projektet har varit att stärka de deltagandes känsla för svenska språket genom att i ett antal workshoptillfällen arbeta med språket, orden och lusten till skrivande. Poeten Ismael Ataria har varit den som jobbat tillsammans med killarna och hjälpt dem med att skriva egna texter och att träna på att framföra dem. I augusti 2018 avslutade gruppen med en kväll på biblioteket då de framförde sina texter.

För mer information kontakta Jenny Oskarsson, Malungs bibliotek