KRITERIER

  • De sökande ska vara minst två aktörer i samverkan, varav ett är bibliotek.
  • Det ska finnas namn på kontaktpersoner och en projektbeskrivning, vad pengarna ska gå till.
  • De beviljade projekten ska lämna en kort skriftlig rapport om vad som gjordes i projektet och hur det gick.
  • De beviljade projekten ska vara beredda att dela med sig av sina erfarenheter inom projektet Ett Läslyft för Dalarna.