Läs och skriv i Svärdsjö

Intresserad av ord? Nyfiken på nya läsupplevelser? Sugen på att skriva?

Svärdsjö bibliotek utanför Falun bjöd under åtta tillfällen hösten 2018 in till en läs- och skrivcirkel. Dalaförfattarna Sara Tuss Efrik och Jan Wolf-Watz var kursledare och syftet var att skapa samtal om litteratur mellan deltagarna och uppmuntra till nya lästillfällen och det egna personliga skrivandet.

Genom att göra nedslag i äldre och modernare litteratur och utifrån olika frågeställningar ville man visa på olika sätt att skriva, för att “uppmuntra alla slags uttryck i skrift”. Vid kursens slut erbjöds alla deltagare att publicera sina texter i tidskriften Dalapennan, utgiven av Dalarnas Författarförbund.

Tiden för träffarna lades till torsdagseftermiddagar, då målgruppen för cirkeln var alla litteraturintresserade daglediga vuxna i kommunen. Läs- och skriv i Svärdsjö var ett samarbete mellan Svärdsjö bibliotek och Folkuniversitetet.

För mer information, kontakta Ylva Sellin Isaksson, Falu stadsbibliotek