PROJEKTAKTIVITETER

Under fliken kan du läsa om de delprojekt som startat inom Ett Läslyft för Dalarna.

Projektets huvudsakliga syfte är att skapa hållbara strukturer för det läsfrämjande arbetet i länet. Modellen vi kör på är samverkan. Genom att stimulera till mer kontakt mellan folkbiblioteken i länet och lokala studieförbund, föreningar och andra tänkbara läsfrämjarkamrater tror vi att läsningen kan nå fler människor.

Minst två parter, varav ett är ett bibliotek. Det är kravet för att söka pengar från Ett läslyft för Dalarna. Max 30.000 kronor går att söka. Det enda vi kräver är en kort beskrivning av vad man vill göra och en lika kort rapport när projektet är slut.

Det finns en kraft i idéer som uppstår i det lokala, i de små tankefröna som får gro och sedan spira, spridas. Om vi samverkar och bjuder på våra erfarenheter kommer vi långt. Både i det läsfrämjande arbetet och med det mellanmänskliga mervärdet det innebär att hjälpas åt.