PROJEKTAKTIVITETER

Ett Läslyft för Dalarnas huvudsakliga syfte är att skapa hållbara strukturer för det läsfrämjande arbetet i länet. Modellen vi kör på är samverkan. Genom att stimulera till mer kontakt mellan folkbiblioteken i länet och lokala studieförbund, föreningar och andra tänkbara läsfrämjarkamrater tror vi att läsningen kan nå fler människor. Nya och skiftande samarbetspartners kan öppna bibliotekens dörrar för fler grupper i samhället, kanske de som bäst behöver biblioteksrummet, språket, läsningen och litteraturen.

Det finns en kraft i idéer som uppstår i det lokala, i de små tankefröna som får gro och sedan spira, spridas. Om vi samverkar och bjuder på våra erfarenheter kommer vi långt. Både i det läsfrämjande arbetet och med det mellanmänskliga mervärdet det innebär att hjälpas åt.

Här under denna flik kan du läsa om flera projektaktiviteter, där organisationernas olika kompetenser och kanaler kommer till nytta och blomstring i det läsfrämjande samarbetet.