Ett läslyft i Västra Borlänge

I delprojektet Ett Läslyft för Västra Borlänge samarbetar en rad aktörer i Borlänge kommun: Borlänge bibliotek, Föreningen Tjärnkraft, ABF, Verdandi, Unga Örnar, Mottagningsenheten och Gemensamma krafter. Aktörerna vill tillsammans medverka till att skapa och stödja högläsningsgrupper och litterära mötesplatser på ett antal ställen i västra Borlänge, och ett pop up-bibliotek kommer att byggas. På så sätt vill man förmedla till befolkningen i områdena vikten av att läsa böcker och lyssna till berättelser. Att nå nya målgrupper och öka intresset för och lusten till litteraturen är ett viktigt mål.

För mer info, kontakta Marina Forslund på Föreningen Tjärnkraft.