Ett läslyft i Västra Borlänge

“Boktanten” Marina på invigningen av pop up-biblioteket på Tjärnkraft

I delprojektet Ett Läslyft för Västra Borlänge samarbetar en rad aktörer i Borlänge kommun: Borlänge bibliotek, Föreningen Tjärnkraft, ABF, Verdandi, Unga Örnar och Gemensamma krafter. Aktörerna vill tillsammans medverka till att skapa och stödja högläsningsgrupper och litterära mötesplatser på ett antal ställen i västra Borlänge. På så sätt vill man förmedla till befolkningen i områdena vikten av att läsa böcker och lyssna till berättelser. Att nå nya målgrupper är delprojektets stora mål, och såklart att öka intresset för och lusten till litteraturen.

I en workshop för att stärka sitt samarbete arbetade projektgruppen tillsammans med Länsbibliotek Dalarna fram sina respektive roller, gemensamma spelregler, mål och framför allt: ett gemensamt övergripande syfte med sitt projekt. Detta formulerades “för att tillsammans lyfta läsning och litteratur som en väg att skapa egenmakt genom att stärka språket och bildningen i Västra Borlänge”.

Ett konkret mål med projektet i Västra Borlänge var att bygga ett pop up-bibliotek. Ett pop up-bibliotek kan beskrivas vara ett “mobilt” bibliotek, “ett tidsbegränsat, oväntat och målgrupps- och miljöanpassat” bibliotek.

I november 2018 klipptes så bandet till det lilla biblioteket i Tjärnkrafts lokaler på Tjärna ängar. Ett par mysiga läshörnor ryms här och i projektet har flera högläsare engagerats, som en väg att ta läsningen närmre människorna och nå nya målgrupper. Högläsarna har träffats i studiecirkelform under sex tillfällen.

Inspiration till pop up-biblioteket var bland annat tvättstugebiblioteken i Smedjebacken, dit projektgruppen åkte tillsammans på studieresa under våren 2018.

Världsbokens dag den 23 april samma år uppmärksammades på fyra platser i västra Borlänge, då man bland annat hade högläsning för flera hundra elever i olika årsklasser på Solängsskolan. Verdandi ordnade bokbord på Jakobsgårdarna och delade ut böcker gratis samt hade “poesilunch”. På Gemensamma krafter läste man sagor för de besökande barnen och deras vuxna och delade även där ut böcker.

Rikard Rudolfsson, Borlänges dåvarande kulturnämndsordförande, inviger biblioteket.

För mer info, kontakta Marina Forslund på Föreningen Tjärnkraft, eller Ann Östlund på Borlänge bibliotek.