Om projektet

Det övergripande syftet med Ett Läslyft för Dalarna är att skapa fler hållbara strukturer för det läsfrämjande arbetet i länet. Det låter bra, men hur har vi tänkt oss att det ska gå till? Jo, genom att hjälpa bra idéer att bli till verkstad. Genom att stötta med tid, kontakter och inte minst – pengar – vill vi sätt fart på samarbetet mellan bibliotek och bildningsförbund och andra tänkbara läsfrämjarkamrater.

Mycket bra görs redan i vårt län, men det kan också bli bättre. Vi kan nå fler människor och fler grupper i samhället, om vi fördjupar samarbetet, använder våra olika kompetenser och kanaler.
Om vi delar med oss av våra erfarenheter av läsfrämjandearbete, så sitter till sist hela Dalarna på en tjock kista med läsfrämjargull.

Att minska avståndet till läsningen och litteraturen, att sänka trösklarna och öppna nya vägar till läsandet – och framför allt lustläsningen – hos fler individer och grupper. Det är ju det vi som arbetar med läsfrämjande vill uppnå.

I slutändan handlar det om att få fler att fatta det underbara som litteraturen och läsningen erbjuder människan. Det fantastiska i att lära sig något nytt varje dag. Det sköna i att få vila i en helt annan värld ett slag. Det medmänskliga i att öppna upp världen för sig själv, genom en annans blick.


Ett Läslyft för Dalarna är en satsning på den fria, lustfyllda läsningen i länet.

Projektet är tvåårigt och ägs av Länsbibliotek Dalarna. Representanter från Dalarnas bildningsförbund och företrädare för studieförbund och fackförening, liksom representant för folkbiblioteken och länsbiblioteket, sitter med i projektets styrgrupp. Projektledare är Malin Magnusson (Länsbibliotek Dalarna) och Suzanne Lazar (Skådebanan i Dalarna).

Ett Läslyft för Dalarna ägs av Länsbibliotek Dalarna och drivs med stöd från Kulturrådet.

Med stöd från