Vi läser tillsammans

Den 2 maj 2018 höll vi inom Ett läslyft för Dalarna en konferensdag i Rättvik. Temat för dagen var Högläsning för äldre. Anledningen till att vi i projektet vill lyfta detta är främst att läsning är en demokratisk rättighet, för alla, och att högläsning är en aktivitet som visat sig ger äldre ökad livskvalitet. Med högläsningsverksamheten får många äldre nya möjligheter till lässtunder med allt vad det kan innebära av stimulans, närhet, nya kunskaper och en rofylld stund tillsammans.

Högläsning har också blivit något av en folkrörelse: idag finns det nära 7000 läsombud och frivilliga högläsare i landet. Vi vet att flera av dessa läsande vardagshjältar finns i Dalarna, men vi vet inte riktigt hur många de är och var de håller till. Vi vet också att de behöver bli fler.

Länsbibliotek Dalarna vill gärna vara den samordnande kraften i högläsningsverksamheten för äldre – och även för de liknande läsinsatser som görs för personer med intellektuell funktionsvariation. Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) uppmuntrar också starkt region- och länsbiblioteken i Sverige att ta den här spindelrollen. På så vis kan vi samla läsombud och högläsare i länet, få överblick och bidra med utbildning. Vi vill hjälpa till att göra högläsningsverksamheten långsiktigt hållbar.

Ett sätt som vi tror på är att genom gå in och stödja kommunerna med en utbildningsmodell för högläsare och läsombud, en studiecirkel, som vi bekostar. Vi har valt att kalla den här satsningen för Vi läser tillsammans.

Upplägget för studiecirkeln hittar du här!

Nyfiken och vill veta mer?

Hör av dig till oss: Malin Magnusson Barle, Länsbibliotek Dalarna och projektledare för Ett läslyft för Dalarna

Suzanne Lazar, Skådebanan i Dalarna, projektledare för Ett läslyft för Dalarna