Diskussionsgrupper för ungdomar i Smedjebacken

Ett av de främsta anledningarna till att vi startade Ett läslyft för Dalarna var att vi ville uppmuntra biblioteken att ta sig utanför sina väggar och vara med läsningen och litteraturen där mänskorna är. För många är biblioteket ingen självklar plats att gå till, för en del känns det till och med främmande och läskigt.

I Smedjebacken och Söderbärke vill biblioteket tillsammans med ABF och kommunen jobba med fritidsgårdarnas ungdomar. Man upplever det som att många yngre i samhället mår dåligt, att man som ung brottas med många stora och svåra frågor. Undersökningar i landet och i länet visar också att många ungdomar inte mår bra, och att de inte känner att de har så stora möjligheter att påverka sin livssituation eller ha inflytande på samhället.

Genom att öppna upp och skapa en plats för samtal och diskussion kring ämnen som unga själv vill prata om, hoppas biblioteket och ABF – som tillsammans med Folkets Hus håller i fritidsgårdsverksamheten i kommunen – att man kan hjälpa unga att hitta redskap till att “hitta sig själva” och stärka deras självkänsla. Utöver litteraturen som samtalsgrund hoppas man kunna arbeta med teater som uttrycksform, och även att bjuda in någon föreläsare som gruppen eller grupperna är intresserad av att höra på.

Hösten 2019 startar projektet i Smedjebacken och håller på till och med våren 2020.

Är du nyfiken på detta? Hör av dig med frågor till Johanna Tallroth på Smedjebackens bibliotek eller Anita Kokkonen på ABF.