Högläsning för äldre i Leksand och Rättvik

Den 2 maj 2018 höll Ett läslyft i Dalarna en konferensdag i Rättvik på temat Högläsning för äldre. Anledningen till att vi i projektet ville lyfta detta är främst att läsning är en demokratisk rättighet, för alla, och att högläsning är en aktivitet som visat sig ger äldre ökad livskvalitet. Med högläsningsverksamheten får många äldre nya möjligheter till lässtunder med allt vad det kan innebära av stimulans, närhet, nya kunskaper och en rofylld stund tillsammans.

Som en insats för att stötta kommunerna i Dalarna att komma igång med högläsningsverksamhet för äldre har vi inom Ett Läslyft för Dalarna initierat Vi läser tillsammans. Utöver projektbidrag har vi tagit fram ett upplägg för en studiecirkel om fyra tillfällen. Varje cirkelledare får också en fyratimmars utbildning.

Några som tänkt i samma banor och som nappade på högläsningsidéen var Leksand och Rättvik. Bibliotek och anhörigstödjare i de båda kommunerna samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan om att nyutbilda och skapa nätverk för frivilliga och anhöriga högläsare. Detta sker på äldreboenden men också med inbjudan till olika samlingsplatser, då det finns många personer som har eget boende men som skulle behöva omsorgen att bli läst för.

I Leksand och Rättvik lägger man också upp sitt arbete som en studiecirkel för frivilliga och anhöriga, där deltagarna vid ett antal tillfällen får kunskap om hur man kan lägga upp högläsningen, vilken litteratur som är lämplig beroende på gruppen, om tystnadsplikt och vad man ska tänka på om man läser för en grupp med demens. För inspiration, utveckling och utvärdering har man också 2-3 gånger per termin gemensamma träffar för högläsarna.

För mer info kontakta: Ancie Bergendahl, Studieförbundet Vuxenskolan

Cathrine Tillas, Leksands bibliotek

Här kan du läsa mer om Vi läser tillsammans